042-15 17 18

Ring oss gärna vid frågor!

Kvalitet och miljöpolicy

Vi sätter en stolthet i att hålla vad vi målar

Vårt måleriföretag har uppnått certifieringar enligt höga standarder inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Dessa certifieringar är ett bevis på vårt engagemang för att arbeta ansvarsfullt och hållbart, samtidigt som vi strävar efter att leverera hög kvalitet i alla våra tjänster.

Kvalitetspolicy

Vi skall leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens krav och förväntningar samt verka för att varje uppdrag blir en god referens.

ISO 9001

Detta kräver:

Att vi verkar för en positiv och tydlig yrkesstolthet.

Att vi genom tydlighet, noggrannhet, god tillgänglighet och hög kompetens bygger upp ett varaktigt förtroende hos en ”nöjd” kund.

Att vi är lyhörda mot kund och övriga intressenters krav och behov samt verka för en öppen kommunikation med beställaren.

Att vi följer utvecklingen inom branschen och förändringar inom måleri/bygglagstiftningen.

Att vi anlitar underentreprenörer och leverantörer som lever upp till våra krav på ”rätt kvalitet” och leveranssäkerhet.

Att medarbetarna är utbildade för att klara sina arbetsuppgifter och kan ta sitt ansvar i en delegerad organisation.

Genom enhetlig klädsel och fotolegitimation visa vem vi är och alltid uppträda på ett professionellt sätt.

Att aktivt arbeta med ständiga förbättringar.

Arbetsmiljö- och miljöpolicy

L Olssons Måleri AB skall ligga i frontlinjen för ett medvetet miljöarbete och med affärsmässig syn bidra till en minskad miljöbelastning och en säkrare arbetsmiljö i företaget och dess omgivning.ISO 45001, ISO 14001

Detta uppnår vi genom att:

Prioritera användningen av miljövänligare material.

Känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljö och yttremiljöområdet.

Vara lyhörda för våra kunders och andra intressenters miljökrav.

Fortsätta att aktivt arbeta med miljöförbättrande åtgärder tillsammans med våra leverantörer.

Utveckla medarbetarnas medvetenhet och ansvarskänsla för miljö.

Skapa en säker, trivsam och stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna samt tillvarata anmärkningar från skyddsronder och andra förslag genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Verka för att ett gott arbetsklimat råder genom att upprätthålla god kommunikation med medarbetarna.

Verka för att alla medarbetare tar del av gällande skyddsföreskrifter för att åstadkomma en säker arbetsplats.

Vill du veta vad ditt nästa måleriprojekt kostar?

Skicka in en förfrågan till oss så återkommer vi så snabbt vi kan med en offert! Du kan även kontakta oss på telefon eller e-post 042 – 15 17 18 [email protected]

Logga in

Begär offert

Kontakta oss via formuläret så återkommer vi så snabbt vi kan.

LO Måleri logotyp